اعتراف سپاه پاسداران چهارمحال و بختیاری و دادستان رژیم در شهرکرد به تهاجم جوانان به مراکز بسیج

اعتراف سرکرده سپاه پاسداران چهار محال و بختیاری و دادستان جنایتکار رژیم در شهرکرد به‌ تهاجم جوانان شورشگر به‌ مراکز بسیج ضدمردمی ـ ۲۷ اردیبهشت۱۴۰۱

تلویزیون رژیم ـ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

مجری‌: دشمن و به‌ویژه رسانه‌های معاند با تمام توان خود در تلاش هستند با تحریک تعداد محدودی از مردم و ایجاد آشوب در چند شهر بین مردم و دولت فاصله ایجاد کنند

گزارشگر: دشمنان نظام و انقلاب با تحریک جمعی از مردم در چند شهر از استان چهار محال و بختیاری ساعاتی این شهرها را به آشوب کشیدند

علی محمدی دادستان رژیم در شهرکرد:

اعتراضات را به سمت حمله به بعضی از سازمانها و ساختمانهای دولتی می‌کشانند که این صحیح نیست و قطعاً مورد رسیدگی و برخورد قرار می‌گیرد

گزارشگر: فرمانده سپاه استان هم از وارد شدن خسارت به برخی از اماکن دولتی و نظامی به‌دنبال این آشوبها خبر می‌دهد

پاسدار اکبری سرکرده سپاه استان چهار محال و بختیاری

مراکز بسیج مورد تهاجم قرار گرفته و هم تعدادی از عزیزان بسیجی ما در صحنه‌های مختلف دچار حادثه شدند که در دست بررسی است خب قطع یقین همچین مواردی که پیش می‌آید دشمنان توجه نمی‌کنند که این افراد واقعاً برای چه ورود پیدا کردند اونها دنبال ضربه زدن هستند به هر نحوی

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری رژیم 

من خواهشم این هست هم مردم عزیز آرامش خودشان را حفظ کنند هم مراقبت فضا باشند که خلاصه ناآگاهانه وارد فضا نشوند همراهی نکنند با کسانی که دارند مشکلات ایجاد می‌کنند.

مطالب مرتبط 

وحشت از درهم کوبیدن مراکز بسیج و سرکوب در مجلس ارتجاع

اعتراف سرکرده سپاه پاسداران چهار محال و بختیاری و دادستان جنایتکار رژیم در شهرکرد