خبرگزاری فرانسه ـ رانندگان اتوبوس در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به اعتصاب زدند

گزارش خبرگزاری فرانسه درباه اعتصاب رانندگان شرکت واحد ـ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره اعتصاب رانندگان شرکت واحد نوشت‌:

رانندگان اتوبوس روز دوشنبه در پایتخت ایران در اعتراض به‌وضعیت معیشتی خود در پی تظاهرات روزهای گذشته در شهرهای دیگر دست به‌اعتصاب زدند. رانندگان اعتصابی با سردادن شعارهایی شهردار تهران را «بی‌کفایت» خوانده و از وی خواستند استعفا دهد.

مطالب مرتبط 

رانندگان شرکت اتوبوسرانی خطوط بی آرتی تهران در دومین روز اعتصاب

ادامه اعتصاب رانندگان شرکت واحد