کانون‌های شورشی ـ بستن جاده و مسیرهای نیرورسانی دشمن در شهرهای مختلف

تهاجم کانون های شورشی و بستن جاده و مسیرهای نیرو رسانی دشمن برای سرکوب خیزش در اثنای قیام‌های اردیبهشت در شهــرهای مختلـف ـ ۲۸ اردیبهشت۱۴۰۱

اهواز ـ آتش زدن جاده با شعار:  مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی ، مرگ بر خامنه‌ای،  درود بر رجوی  

شیراز ـ آتش زدن جاده  با شعار:  مرگ بر خامنه‌ای،  رئیسی،  درود بر رجوی،

نه شاه می‌خواهیم نه آخوند،  لعنت به هر دوتاشون

آتش جواب آتش قیام تا پیروزی

شیراز ـ آتش زدن جاده با شعار مرگ بر خامنه‌ای،  مرگ بر رئیسی،  درود بر رجوی

تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی

ماهشهرـ آتش زدن جاده  با شعار:  مرگ بر خامنه‌ای،  لعنت بر خمینی

الیگودرز‌ ـ‌ آتش زدن جاده

مطالب مرتبط  

فعالیت کانون های شورشی با درود به جوانان شورشگر دزفول و ماهشهر

تصویرنگاری از رهبری مقاومت در اتوبان رشت - انزلی با شعار درود بر رجوی