تظاهرات یاران شورشگرـ همبستگی با  قیام مردم علیه گرانی و چپاولگری در شهرهای میهن

تظاهرات یاران شورشگر در  همبستگی با  قیام مردم علیه گرانی و چپاولگری  در شهرهای میهن ـ ۲۸ اردیبهشت۱۴۰۱

هامبورگ ـ ۲۷اردیبهشت ۱۴۰۱

کانون های شورشی حمایتت می کنیم

مرگ بر خامنه ای رئیسی لعنت بر خمینی 

توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه 

آرهوس ـ ۲۷اردیبهشت ۱۴۰۱

مرگ بر اصل ولایت فقیه زنده باد ارتش آزادی

توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه 

معلم زندانی آزاد باید گردد 

مسعود رهبر ماست پیروزی از آن ماست 

سیدنی ـ ۲۷اردیبهشت ۱۴۰۱

 

مطالب مرتبط 

تظاهرات یاران شورشگر در حمایت از قیام مردم و جوانان شورشی در شهرهای میهن

واشنگتن - تظاهرات ایرانیان آزاده در حمایت از قیام مردم ایران در مقابل کاخ سفید