زنگ خطری برای برخاستن خوشه‌های خشم جامعه ـ نوید آزادی

نوید آزادی ـ زنگ خطری برای برخاستن خوشه‌های خشم جامعه ـ ۲۹اردیبهشت۱۴۰۱

نگاهی به فعالیت‌های کانونهای شورشی

تا موقعی که این رژیم آخوندی و دیکتاتور باشه وضعیت ما همینه نه تنها کارگران بلکه همه اقشار دیگه

توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه - توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه

فتح بسیج جونقان. نابودش کردن رفتن داخل خامنه‌ای همین‌جا باید بسوزی بی‌شرف

یک هم‌وطن: من شورش عظیمی را می ببینم و روز سیاهی را برای شما

خامنه‌ای ملعون گورت را از این مملکت گم کن برو. خسته‌مون کردی اینها چیه من بابتش ۴۵۰هزار تومن پول بدم؟

هشدار یک هم‌وطن به خامنه‌ای: من شورش عظمی‌ رو می‌بینم و روز سیاهی‌ رو برای شما وضعیت خیلی بد شده مردم مثل قحطی زده‌ها شدند

تا موقعی که این رژیم آخوندی و دیکتاتور باشه وضعیت ما همینه نه تنها کارگران بلکه همه اقشار دیگه

مطالب مرتبط

وحشت نیروهای سرکوبگر از قیام‌کنندگان در شهرهای مختلف ـ نوید آزادی

رخداد ـ گرانی نان و شورش عظیم!