تهاجم جوانان شورشگر در شول‌آباد الیگودرز به مزدوران انتظامی

خاکسپاری شهید قیام و حمله مردم شول‌آباد الیگودرز به مزدوران انتظامی ـ ۲۹اردیبهشت۱۴۰۱

حملهٔ مردم شول‌آباد الیگودرز به مزدوران انتظامی و فرار مزدوران 

بر اساس تصاویر و گزارشهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در جریان خاکسپاری شهید قیام اخیر، «پیش علی حاجیوند» در روستای شول آباد الیگودرز، جمعیت بزرگی حاضر شدند. نیروی سرکوبگر انتظامی برای ایجاد رعب به‌محل آمد. اما مردم و جوانان با خشم و نفرت و با سنگ به مزدوران خامنه‌ای حمله کردند. شدت حمله چنان بود که تمامی مزدوران، با نهایت سرعت فرار کردند.

مطالب مرتبط

زنگ خطری برای برخاستن خوشه‌های خشم جامعه ـ نوید آزادی

خیزش‌ها؛ پتانسیل گسترش