اتحاد عمل ۳نفر و غارت از ۸۵میلیون نفر ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ اتحاد عمل ۳نفر و غارت از ۸۵میلیون نفر ـ ۲۹اردیبهشت۱۴۰۱

خامنه‌ای ـ ۱۹اردیبهشت ۱۴۰۱:

همه باید به دولت انشاالله کمک بکنند که بتواند به این نتایج دست پیدا کند. 

مشکلات برای همه هست برای کارگرا هم هست

صبر و شکیبایی و نرفتن به سمت کارهای نسنجیده هم لازمه

خامنه‌ای و رئیسی بلایی بر سر هموطنان ما آورده‌اند که قریب به اتفاق مردم نیازمند یک لقمه نان شده‌اند. حالا متوسل‌شدن به کارشناسان و وزرایی که فارغ‌التحصیل دانشگاه ضدامام صادقند و می‌خواهند به‌زعم خود با یک میلیون تومان شغل ایجاد کنند و تا آخر سال فقر را ریشه‌کن کنند و قطب اول منطقه شوند و هزار و یک جور شعارهای تو خالی دیگر، بی‌شک خبر از طرح‌های عامدانه‌ای دارد که خامنه‌ای و رئیسی برای به زانو درآوردن ملت ایران کشیده‌اند. آنها می‌خواهند با گرسنگی دادن به مردم و بی‌حرمتی به شخصیت و کرامتشان، آنان را از مبارزه و خیزش و قیام باز دارند؛ اما فرزندان رشید و آگاه ایران اعم از کارگران، کشاورزان، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، تهیدستان عزم جزم کرده‌اند که جراحی اقتصادی مدل رئیسی را به جراحی حکومت ننگین آخوندی از ساحت پاک ایران تبدیل کنند. این جنگی است که طرف پیروز آن بی‌تردید ایران و مقاومت ایران خواهد بود.

مطالب مرتبط

اسامی و عکس پرسنل زندان‌های رژیم افشا می‌شود ـ قضاوت با شما

«جراحی اقتصادی»! با چاقوی جلاد۶۷