خبر تو خبر ـ تظاهراتها و شکست سیاست اقتصادی وفروپاشی نظام ولایت ـ پیک شادی

تظاهراتها و شکست سیاست اقتصادی و فروپاشی نظام ولایت ـ خبر تو خبر ـ پیک شادی ـ ۲۹اردیبهشت۱۴۰۱


وضعیت درام عظما و قیامی که همه مهره های حکومتی را به دست و پا انداخته

استمرار نظارت دقیق بر بازار کالاهای ضروری و حفظ آرامش معیشتی مردم مهمترین محور نشست عصر امروز سران قوا بود...

مطالب مرتبط 

خبر تو خبر ـ نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ بحران گرانی و توی گل گیر کردن خر نظام

خبر تو خبر ـ تورم و گرانی و اقتصاد فروپاشیده دستاورد نظام ولایت خامنه‌ای