پاسدار سلامی ـ دشمن خامنه‌ای را نشانه رفته... دشمن هر روز شایعه می‌کند!

پاسدار سلامی: دشمن خامنه‌ای را نشانه رفته... دشمن هر روز شایعه می‌کند! ـ ۳۰اردیبهشت۱۴۰۱

پاسدار سلامی در دیدار با بخشی از نیروهای سپاه، با اذعان تلویحی به ریزش‌های گسترده در سپاه و نقش دشمن در آن گفت: «دشمن می‌خواهد خامنه‌ای در میدان و در لحظه‌های سخت و سرنوشت‌ساز نظام، تنها بماند».

سلامی گفت: «دشمن خامنه‌ای را هدف گرفته... دشمن هر روز علیه نظام توطئه می‌چیند... دشمن می‌داند کجا را نشانه بگیرد... دشمن علیه نظام شایعه می‌سازد و آن‌قدر زمزمه می‌کند که شاید بعضی حس کنند خبری است» .

مطالب مرتبط

رونمایی از پرتاب ماهواره اسقاطی با هزینه‌های نجومی، توسط رئیسی جلاد در ارومیه

پاسدار سلامی: مدام دروغ منتشر می‌کنند تا مردم مقابل نظام قرار بگیرند