درود کانون های شورشی به شهیدان و جوانان شورشگر در خوزستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان و گلپایگان

فعالیت کانون های شورشی با درود به  شهیدان و جوانان شورشگر در خوزستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان و گلپایگان ـ ۳۰ اردیبهشت۱۴۰۱

مرگ بر خامنه‌ای رئیسی تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی

 همایونشهر (اصفهان) ـ  انفجار درب دفتر امام جمعه  جنایتکار خمینی شهر 

نیشابور ـ  به آتش کشیدن دفتر امام جمعه جنایتکار نیشابور  

مشهد ـ  انفجار درب قضاییه جلادان شورای حل اختلافات دادگستری بخش گلبهار  

زنجان ـ انفجار روی درب پایگاه مقاومت  بسیج سرکوبگر 

تهران ـ آتش زدن کانکس بسیج سپاه سرکوبگر 

مطالب مرتبط 

کانون‌های شورشی ـ بستن جاده و مسیرهای نیرورسانی دشمن در شهرهای مختلف

بستن مسیرهای نیروهای سرکوب دشمن در شهرها با آتشی که به‌زودی سرتاپای رژیم را در برخواهد گرفت