گرانی‌های سرسام آور روغن و دزدی از مردم

گرانی‌های سرسام آور روغن و دزدی از مردم ـ ۳۱اردیبهشت۱۴۰۱

حسینی، معاون امور مجلس رئیسی جلاد تلاش کرد بر خشم عمومی به‌خاطر گرانی‌های سرسام‌آور ناشی از حذف ارز ترجیحی توسط رئیسی، سرپوش بگذارد.

معاون رئیسی، نفرت اجتماعی از رژیم را ناشی از «توطئه‌ها و نقشه‌های شوم دشمن» نامید و گفت: «دشمن با فضاسازیهای کاذب تلاش می‌کند تا مردم را از اقدامات دولت رئیسی ناامید کند!».

حسینی هم‌چنین اعتراف کرد رژیم دچار «مشکلات و تنگناهای» مختلف است و یک قلم هر ماه ۱۰هزار میلیارد تومان بدهی قبلی دارد.

این مواضع سراسیمه در شرایطی است که دولت رئیسی در حال گران کردن نجومی و شتابان تمامی کالاهای اساسی مردم است.

مطالب مرتبط

خشم مردم نسبت به‌گرانی روغن توسط فروشگاه حکومتی

لرزه‌های قیام نان و آزادی بر ارکان حکومت