کانون های شورشی ـ می توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد

فعالیت کانون های شورشی در شهرهای میهن ـ می توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد ـ ۳۱ اردیبهشت۱۴۰۱

اهواز ـ نصب تراکت  با شعار: مریم رجوی: می‌توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد ـ اردیبهشت ۱۴۰۱

اهواز ـ تراکت با شعار: مریم رجوی: می‌توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد ـ اردیبهشت ۱۴۰۱

رشت ـ نصب تراکت  در نقاط مختلف شهر با شعار: لازمه پیروزی شورش و جنگ صد برابر است ـ اردیبهشت ۱۴۰۱

گنبد کاووس ـ نصب تراکت با شعار: ما کانونهای شورشی از شهر گنبدکاووس فریاد هموطنان بختیاری در تمامی شهرهای ایران هستیم ـ اردیبهشت ۱۴۰۱

گنبد کاووس ـ نصب تراکت با شعار: قیام‌آفرینان شهر کرد جوانان و کانونهای شورشی در کنار شما ایستاده‌اند ـ اردیبهشت ۱۴۰۱

مطالب مرتبط 

درود کانون های شورشی به شهیدان و جوانان شورشگر در خوزستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان و گلپایگان

به‌آتش کشیدن مراکز سرکوب و غارت و چپاول رژیم ولایت در شهرهای میهن توسط کانون‌های شورشی