تامین کسری بودجه دولت با گرسنگی دادن به مردم ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ تامین کسری بودجه دولت با گرسنگی دادن به مردم ـ ۳۱اردیبهشت۱۴۰۱

مخبر معاون اول رئیسی جلاد با سراسیمگی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفت: به‌هیچ‌وجه برای تمام اقشار چه ثروتمند چه غیرثروتمند یارانه دارو و نان به‌هیچ‌وجه یارانه‌اش حذف نمی‌شود.

مخبر، معاون اول رئیسی جلاد ۱۶اردیبهشت ۱۴۰۱: «این‌که این روزها این بحثها میشه نمی‌دانم نان ارزش حذف میشه یارانه‌اش حذف میشه دارو یارانه‌اش حذف میشه به هیجوجه دارو و نان برای تمام اقشار چه ثروتمند چه غیرثروتمند دارو و نان به هیچوجه یارانه‌اش حذف نمیشه

مجری: یعنی به همین شکل باقی می‌ماند؟ یا دولت به اون تولیدکننده می‌دهد

مخبر: نه نه نه ببینید اگر ما بتوانیم بر اساس مصوبه مجلس باید ما کارت کالابرگ الکترونیکی بدهیم یعنی شما باید بتوانید کارت خودت را که می‌کشی این دو تا نانی که می‌گیری به همین قیمت امروز بگیری حالا البته تحت سهمیه‌ای خلاصه» 

مطالب مرتبط

اتحاد عمل ۳نفر و غارت از ۸۵میلیون نفر ـ قضاوت با شما

دروغهای رئیسی جلاد و واقعیت سفره‌های خالی