خودسوزی یکی از کارگران فصلی شرکت دخانیات گلستان در گرگان

کارگری بخاطر اعتراض به کمیته ضدانضباطی شرکت دخانیات گلستان در گرگان خودسوزی کرد ـ ۲خرداد ۱۴۰۱

یکی از کارگران فصلی شرکت دخانیات گلستان در گرگان در اعتراض به احضار خود توسط کمیته ضدانضباطی این شرکت اقدام به خودسوزی کرد. او هم‌اکنون با ۴۰درصد سوختگی در بیمارستان بستری است.

یکی از همکاران وی گفت: فرد مصدوم با نام «حمید شاهینی» حدود ۵۲سال دارد. او با ۲۰سال سابقه کار به‌صورت فصلی به‌عنوان راننده یک خودرو خاور در شرکت مشغول کار بوده است. وی افزود در یک حادثه خودرویش به ستون بیرونی پارکینگ برخورد می‌کند. به‌خاطر این اتفاق او  را توبیخ و به کمیته انضباطی معرفی می‌کنند.  این اقدام خشم او را که مرتباً تحت فشار و تحقیر و برخوردهای سرکوبگرانه قرار داشت، برانگیخت که در نهایت با ریختن بنزین روی خود اقدام به خودکشی کرد.

مطالب مرتبط 

خودسوزی یک دستفروش در خرم آباد پس از غارت سرمایه ناچیزش توسط ماموران خامنه ای

خودکشی کارگر فصلی شرکت دخانیات گلستان در اعتراض به احضار توسط کمیته ضدانضباطی

 

لطفا به اشتراک بگذارید: