وقاحت آخوند جلاد رئیسی در امر مبارزه با فساد ـ روی خط ایران

روی خط ایران ـ وقاحت آخوند جلاد رئیسی در امر مبارزه با فساد ـ ۲خرداد۱۴۰۱

بی هیچ گزافه گویی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای رژیم آخوندی از همان ابتدای دزدیدن حق حاکمیت ملت ایران، پوشاندن حقیقت و وارونه نشان دادن واقعیتها و ادعاهای واهی و پوشالی در کمال وقاحت و بی‌شرمی برای حفظ رژیم آخوندی بوده است.

این عملکرد رذیلانه چنان در ولی‌فقیه یک‌شبه و از بالا تا پایین سردمداران رژیمش نهادینه است که هنوز هم خواب خوش روزهایی را می‌بینند که امام دجالشان از یک‌سو اقتصاد را به حیوان بارکش درازگوش نسبت می‌داد و از سوی دیگر برای عمله و اکره خودش راه دزدی‌های نجومی از کیسه ملت را باز می‌کرد.

جای هیچ اعجابی نیست. تضاد اجتماعی و سیاسی و اقتصادی میان جامعهٔ ایران و حاکمیت آخوندی به حادترین نقطهٔ ممکن در سطح و موقعیت تعیین‌تکلیف رسیده است. درک این تضاد و داشتن شناختی علمی توأم با تبیینی جامعه‌شناختی، راه به ریشه‌های بحران در درون حاکمیت می‌برد.

از همان چهار دههٔ پیش هم هرگز قرار نبوده امام‌نمایان متعلق به عصر حجر و قرون وسطی ــ که در هیأت جمهوری اسلامی آخوندی به نان و نوا و عقده‌گشاییِ ریاست و صدارت رسیده‌اند ــ قوه دراکهٔ علمی و جامعه‌شناختی داشته باشند. از این پس نیز هرگز توقع چنین قوه‌یی از این جماعت نیست؛ چرا که کار نسل به نسل مردم ایران با اینان به کارزاری رسیده است که از قضا تعیین‌تکلیف تاریخیِ پلیدترین نحله ارتجاعیِ عقبه و اکنونٍ زمانه‌های این مملکت است.

مطالب مرتبط

رئیسی جلاد برای رئیس‌جمهور شدن چه حرفی برای گفتن داشت؟ ـ روی خط ایران

خامنه‌ای «تنها» با جنایتکاران

لطفا به اشتراک بگذارید: