لاهیجان ـ پخش شعارهای سرنگونی ـ خون حنیف می‌جوشد رجوی می‌خروشد

پخش شعارهای سرنگونی در لاهیجان – شیطان کوه، ساعت۱۷ سه‌شنبه در شب ۴خرداد ۱۴۰۱

در سالروز تیرباران بنیانگذاران مجاهدین به دستور شاه خائن در سال۱۳۵۱ پخش شعارهای سرنگونی:

زحمتکشان محرومان مجاهدین یارتان مشعل پیکارتان

خون حنیف می‌جوشد رجوی می‌خروشد

نه تاج و نه عمامه آخوند کارت تمامه

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه

رئیسی رئیسی جلاد شصت و هفتی

مطالب مرتبط 

فومن ـ چهارراه معلم ـ پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

لاهیجان – شیطان کوه، پخش شعارهای: زحمتکشان محرومان مجاهدین یارتان مشعل پیکارتان، خون حنیف می‌جوشد رجوی می‌خروشد