مریم رجوی ـ درود بر آبادان قهرمان که خشم ملت ایران علیه نظام آخوندها را بازتاب می کند

مریم رجوی ـ درود بر آبادان قهرمان که خشم ملت ایران علیه نظام آخوندها را بازتاب می کند ـ ۹خرداد۱۴۰۱

خانم مریم رجوی:‌

درود بر آبادان قهرمان که با استمرار خیزش و مقاومت در مقابل گلوله و گاز اشک‌آور و با شعار ”می‌کشم آن‌که برادرم کشت“ خشم ملت ایران علیه نظام آخوندها را بازتاب می‌کند

امروز آبادان قلب ایران زمین است و شهرها یکی پس از دیگری به‌دفاع بر‌می‌خیزند.

مطالب مرتبط

بپا خاستن شهرهای میهن در حمایت از قیام آبادان ـ مسجد سلیمان، فسا، کازرون و جزیره مینو

هفتمین شب خیزش آبادان، همبستگی مسجد سلیمان و کازرون با شعارهای «ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما»

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: