کتاب‌نویسی به اسم مزدوران ـ پرونده

پرونده ـ کتاب‌نویسی به اسم مزدوران، تاکتیک ارگان های جنایت و سرکوب آخوندی ـ ۱۲خرداد۱۴۰۱

خامنه‌ای در اولین روزهای بهمن سال گذشته جلسه‌ای با مداحان نظام برگزار کرد و رهنمودی به آنها و سایر کارگزاران نظام داد، رهنمود این بود: جهاد تبیین و روشنگری
معنی واقعی آن، تحریف تاریخ، در جهت منافع رژیم ولایت فقیه است.
دستگاه سرکوب و شکنجه آخوندها هم با تمام قوا این رهنمود خامنه‌ای را پی گرفت.
یکی از زمینه‌های فعالیت آنها تولید بی‌وقفه به اصطلاح کتاب، علیه مقاومت ایران است.
مزدبگیران رژیم با بکارگیری بالاترین امکانات پروپاگاندایی که رژیم برای آنها فراهم میکند، میخواهند دروغهای خودشان را بجای واقعیت جابیاندازند.
در برنامه امروز میخواهیم به پشت پرده این صنعت جعل و تحریف نگاهی بیاندازیم و روش تولید بعضی از این کتابها را بررسی کنیم. همچنین ببینیم که این کلان انرژی گذاری آخوندها، برای پاسخ به چه ضرورتی در نظام ولایت فقیه است...

 

مطالب مرتبط

شعبه انجمن نجاست اطلاعات آخوندی در آلبانی ـ پرونده

پشت پرده‌های آمد و رفت یک شعار