سلام درمانده آن روی جنایت در متروپل ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ سلام درمانده آن روی جنایت در متروپل ـ ۱۴خرداد۱۴۰۱

آخوند کریمی تبار امام جمعه ایلام – ۷ خرداد۱۴۰۱: سرود سلام فرمانده یک نمایش فرهنگی بود! نشان دادند که آن نسل جوان ما دنبال امام زمان دنبال تبعیت از ولایت هستند.

خامنه‌ای در شرایطی دست به این نمایش حکومتی زد که بسیاری از هموطنان در زیر آوار متروپل جان می‌دادند.

یک هموطن از متروپل:

هیچ گروه امدادی اینجا نیست به غیر از پنج شش تا آتش‌نشان که ایستادن نگاه می‌کنند.

خامنه‌ای تا ۴روز بعد از این فاجعه حتی پیام فرمالیستی هم نداد.

اما به‌گفته هموطنانمان خامنه‌ای با گسیل داشتن نیروهای سرکوب از همان لحظه اول پیامش را فرستاده بود!

رژیم نه تنها کار جدی در نجات مردم زیر آوار نکرد بلکه حتی سگ‌های زنده‌یاب مردم را هم از آنجا بیرون کرد.

فرو ریختن متروپل جرقه قیامی شد که هنوز ادامه دارد.

موضوع چه گرانی باشد چه فرو ریختن متروپل، شعارها بی‌درنگ خامنه‌ای را هدف قرار می‌دهد.

آیا وقت آن نرسیده که آخوندها بساط‌شان را از ایران جمع کنند؟

مطالب مرتبط

سکوت معنادار خامنه‌ای و فاجعه متروپل ـ قضاوت با شما

سلام نسل نو!