روایت شاهدان ـ روایتی از ایستادگی مجاهدین سرفراز در سیاه‌چال‌های رژیم آخوندی

روایتی از ایستادگی مجاهدین سرفراز در سیاه‌چال‌های رژیم آخوندی ـ روایت شاهدان ـ ۱۵خرداد

خاطرات بهمن طلوع کشتیبان

مجاهد شهید افشین حسامی از میلیشیای فعال دانش آموزی هوادار مجاهدین در ارومیه بود، او در رابطه با تشکیلات میلیشیای دانش آموزی وابسته به سازمان فعالیت می‌کرد.

افشین نیز مانند سایر میلیشاهای مجاهد خلق در مدرسه و خیابان نشریه‌ها و اعلامیه‌های سازمان را بین مردم به‌ویژه دانش‌آموزان توزیع می‌کرد.

مزدوران خمینی که از فعالیت‌های انقلابی او کینه‌ها به دل داشتند، پس از این‌که او را دستگیر کردند به شیوه زجرکش کردن او را به‌شهادت رساند.

وی در دوران اسارت شکنجه‌های بسیاری را متحمل شده بود، طوری که به‌دلیل وخامت حالش قادر به راه رفتن نبود.

مزدوران او را به هنگام تیرباران روی زمین خواباندند، و از پا تا کمر به او به فاصله‌های ۵ تا ۱۰دقیقه شلیک کردند و او را زجر‌کش کرده و به‌شهادت رساندند.

افشین دانش‌آموز سال سوم نظری بود و در اردیبهشت سال۶۲ توسط مزدوران خمینی در زندان ارومیه به‌شهادت رسید.

مطالب مرتبط

روایت شاهدان ـ روایتی از ایستادگی مجاهدین سرفراز در سیاه‌چال‌های رژیم آخوندی

با یاد مجاهد شهید افشین حسامی

لطفا به اشتراک بگذارید: