اعلام جمهوری گیلان توسط میرزا کوچک خان ـ روزها و یادها ـ هفته سوم خرداد ماه

اعلام جمهوری گیلان توسط میرزا کوچک خان ـ روزها و یادها ـ هفته سوم خرداد ماه ۱۴۰۱


۱۴ خرداد ۱۲۹۹ اعلام جمهوری گیلان توسط میرزا کوچک خان

روز جمعه ۱۴خرداد ۱۲۹۹ میرزا یونس معروف به کوچک خان سردار قهرمان جنگل همراه با رزم آورانش وارد شهر رشت شد.

میرزا در نخستین سخنرانی عمومی خود در سبزه میدان رشت اعلام کرد انقلاب ایران کاخ ستمگران و جباران را درهم خواهد کوبید و سرانجام مردم ایران روی رستگاری و سعادت را خواهد دید.

قیام مردمی ۱۵خرداد
ایستادگی محله امیرخیز تبریز 
انفجار تروریستی اتوبوس مجاهدین و شهادت ۶مجاهد خلق 
حمله چماقداران خمینی به انجمن میثاق و شهادت میلیشیا مجاهد خلق ناصر محمدی 
شرکت دکتر محمد مصدق در دادگاه لاهه و دفاع از حقوق ایران 

مطالب مرتبط 

در گرامیداشت سالگرد شهادت غلامرضا خسروی در ۱۱خرداد ۱۳۹۳

۹خرداد ۱۳۷۱ـ قیام قهرآمیز شهری در مشهد

 

لطفا به اشتراک بگذارید: