مسعود رجوی: هیاهوی بسیار برای هیچ! به بقایای شاه و شیخ، بچه‌شاه، بچه خامنه‌ای و نوه خمینی

مسعود رجوی: هیاهوی بسیار برای هیچ! به بقایای شاه و شیخ، بچه‌شاه، بچه خامنه‌ای و نوه خمینی ـ ۱۸خرداد۱۴۰۱

مسعود رجوی هیاهوی بسیار برای هیچ! به بقایای شاه و شیخ، بچه‌شاه، بچه خامنه‌ای و نوه خمینی 

مسعود رجوی- ۱۷خرداد۱۴۰۱

هیاهوی بسیار برای هیچ!

به بقایای شاه و شیخ

بچه‌شاه، بچه خامنه‌ای و نوه خمینی

در ارتباط با پروژه‌های مطلوب نظام در بحبوحه‌ٔ قیام‌

ما نه بخشی از مشکل بلکه تمامی مشکل بر سر راه ارتجاع و استعمار

و مشخصاً دیکتاتوری و وابستگی هستیم

به بیت‌العنکبوت و ولی‌فقیه فرتوت می‌گوییم بجنگ تا بجنگیم

مطالب مرتبط 

پیام مسعود رجوی ـ اعدام جمعی ۱۲زندانی بلوچ در زاهدان

مسعود رجوی: هیاهوی بسیار برای هیچ! به بقایای شاه و شیخ، بچه‌شاه، بچه خامنه‌ای و نوه خمینی