فعالیت‌های اشرف‌نشانها و هواداران مقاومت در آمریکا در حمایت از قیام مردم ایران ـ روی خط ایران

روی خط ایران ـ فعالیت‌های اشرف‌نشانها و هواداران مقاومت در آمریکا در حمایت از قیام مردم ایران ـ ۲۳خرداد۱۴۰۱

گفتگو با ناصر شریف

طی هفته‌های اخیر هم‌زمان با اوج‌گیری قیام‌های مردم ایران شاهد فعالیت‌های اشرف‌نشان‌ها در اقصی نقاط دنیا و ازجمله در آمریکا بودیم.

سازمان جوامع ایرانیان و ایرانیان آزاده مقیم آمریکا، حامیان مقاومت و مجاهدین خلق ایران روز شنبه ۱۴خرداد در واشنگتن مقابل کاخ سفید در حمایت از مردم بپاخاسته خوزستان و دیگر شهرهای میهن تظاهرات کردند و جنایتهای رژیم آخوندی علیه مردم ایران را محکوم کردند

برد شرمن نماینده کنگره آمریکا روز شنبه ۱۴خرداد در تجمع جوامع ایرانیان آزاده در آمریکا طی سخنانی گفت: همه شما موضع مرا در مورد رژیم ایران می‌دانید.

با وجود این‌که میثاق جهانی حقوق بشر که اولین سند تنظیم شده در مورد حقوق‌بشر در تاریخ است، توسط کوروش کبیر در ایران تدوین شد، اما ما امروزه شاهد رژیمی در تهران هستیم که هیچ اهمیتی به وضعیت مردم ایران نمی‌دهد و مردم ایران را دشمنان خود می‌داند و آنها را سرکوب می‌کند، به جای این‌که خدمتگزار مردم باشد.

مطالب مرتبط

وحشت از روزهای آینده ـ روی خط ایران

تجمع سازمان جوامع ایرانیان در آمریکا مقابل کاخ سفید در حمایت از قیام مردم آبادان و سایر شهرهای میهن