فضیحت سفرهای زنجیره‌ای مزدوران محلی اطلاعات آخوندی از آلبانی به ایران

فضیحت سفرهای زنجیره‌یی مزدوران محلی اطلاعات آخوندی از آلبانی به ایران  - ۲۵خرداد۱۴۰۱

برای توجیه و آموزش در حرفهٔ کثیف شیطان‌سازی و هموار کردن راه تروریسم علیه مجاهدین

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران نخستین بار در اطلاعیه ۲۶بهمن ۱۳۹۸ از رفتن یک مزدور افشا شدهٔفضیحت سفرهای زنجیره‌یی مزدوران محلی اطلاعات آخوندی از آلبانی به ایران سفارت و ایستگاه اطلاعات رژیم در آلبانی به نام جرجی تاناسی به ایران در پوشش خبرنگار و استقرار او در هتل پارسیان اوین برای آموزش جاسوسی و اقدامات مجرمانه خبر داد. شخص مزبور در همان زمان برای عقب نیفتادن از قافله مزدوران وزارت و سفارت در یک فرار به جلو ابلهانه تحت عنوان خبرنگار و سفر خبرنگاری عکس خود را هم در هتل اوین منتشر کرد. در همان صفحه عکس مأمور پیشانی سیاه اطلاعات مسعود خدابنده نیز به چشم می‌خورد.

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم هم‌چنین در اطلاعیه ۲۹بهمن۱۳۹۹ خود به افشای جزئیات بسیج شیطان‌سازی و توطئه‌های جاسوسی و تروریستی وزارت اطلاعات و سفارت رژیم در آلبانی علیه مجاهدین پرداخت. در این اطلاعیه به‌نقل از یک همکار پیشین اطلاعات در آلبانی «مبلغ و شیوه پرداختهای وزارت اطلاعات به مزدوران و نحوهٔ به کار گرفتن آنها در تلویزیونهای اینترنتی از قبیل ”مردم تی وی“ و به کار گرفتن خبرنگاران علیه مجاهدین (از جمله خبرنگار اشپیگل در سال۲۰۱۸) و هم‌چنین خط کار مزدوران محلی از قبیل اولسی یازچی (در پوشش روزنامه‌نگار و درس خوانده در مالزی) و جرجی تاناسی (با سفرهای مستمر به ایران)» برملا شده بود.

در اطلاعیه ۲۵دی ۱۴۰۰ کمیسیون نیز به پرداخت ماهیانه هزار یورو از جانب وزارت اطلاعات به جرجی تاناسی و مزدور دیگری به نام اولسی یازچی اشاره شده که بدرقهٔ مزدورانی که به ایران می‌روند یکی از مشاغل آنهاست.

فضیحت سفرهای زنجیره‌یی مزدوران محلی اطلاعات آخوندی از آلبانی به ایران در پوشش خبرنگار برای توجیه و آموزش حرفهٔ کثیف شیطان‌سازی و هموار کردن راه تروریسم علیه مجاهدین به آنجا رسیده است که پرده‌پوشی را به کناری گذاشته و عکس‌های خود را در ایران با مزدوران پیشدستانه منتشر می‌کنند با این خیال خام که گویا از بار اقدامات مجرمانه کاسته می‌شود. عکس‌های زیر که مربوط به هفته اول ژوئن ۲۰۲۲ در ایران است، ما را از هر گونه توضیح بی‌نیاز می‌کند.

عکس شماره ۱ -مزدور جرجی تاناسی- همراه با مأمور اطلاعات ابراهیم خدابنده در هتل شاه عباس اصفهان

مزدور جرجی تاناسی- همراه با مأمور اطلاعات ابراهیم خدابنده در هتل شاه عباس اصفهان

 

عکس شماره ۲ -مزدور جرجی تاناسی در ذوب آهن اصفهان

مزدور جرجی تاناسی در ذوب آهن اصفهان

 

عکس شماره ۳ -از چپ به راست مزدوران جرجی تاناسی و داشمیر مرسولی در شیراز

از چپ به راست مزدوران جرجی تاناسی و داشمیر مرسولی در شیراز

 

شورای ملی مقاومت

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم

۲۴خرداد۱۴۰۱ (۱۴ ژوئن ۲۰۲۲)

مطالب مرتبط

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت منتشر می‌کند

فضیحت سفرهای زنجیره‌یی مزدوران محلی اطلاعات آخوندی از آلبانی به ایران