خبرتوخبر ـ خیمه شب بازی سیاسی و گیرکردن عظما در تله اتمی ـ پیک شادی

پیک شادی ـ خبرتوخبر ـ خیمه شب بازی سیاسی  گیرکردن عظما در تله اتمی ـ ۲۶خرداد۱۴۰۱


این هفته خبر تو خبر، خبر داره براتون از خیمه شب بازی سیاسی عظما اون هم توی تله برجام  و  دک کردن قمپوز پیشرفتهای علمی

مجری تی وی ریش:  ایشان با پیشرفتها و افتخارهای علمی و فن آوری جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر  افزودند، این گامهای بلند در شرایطی برداشته شده است که سنگین ترین و  بی سابقه ترین تحریمها و فشارها بر ملت ایران تحمیل شد و آمریکایی ها خودشان نام آنرا فشار حداکثری گذاشتند. 

 

مطالب مرتبط 

خبر تو خبر ـ نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ بحران گرانی و توی گل گیر کردن خر نظام

خبر تو خبر ـ نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ دزدی از سفره مردم و دم از عدالت زدن رئیسی