ترانه استفانی، مامان، مامان استفانی ـ اکو

اکو ـ ترانه استفانی، مامان، مامان استفانی ـ ۳۰خرداد۱۴۰۱

هنر ـ خلاقیت ـ انگیزه

این ویدئو در شهرهای نزدیک کی‌یف یعنی بوچا، ایرپین، بورودیانکا و هوستومل فیلمبرداری شده است. این شهرها متحمل رنج و وحشت بسیار در جریان اشغال روسیه شدند.

تقدیم به مردم شجاع اوکراین. به مادرانی که از فرزندانشان حفاظت می‌کنند. به همه کسانی که جانشان را برای آزادی دادند. هر مرد، هر زن، و هر کودک بیگناه. 

جنگ در اوکراین چهره‌های متعددی دارد اما این چهره مادران ما است که قلب‌هایمان را  در تیره‌ترین دوران زنده نگاه می‌دارد.

در کنار اوکراین بایستید.

این ترانه برنده جایزه اول یوروویژن ۲۰۲۲ شد. 

مطالب مرتبط

ترانه‌های منتخب ـ تهاجم، جنبش دادخواهی، موسسان پنجم، لمس ماشه و سرود تفنگ ـ پیشاهنگ

فروش جایزه یوروویژن توسط گروه موسیقی اوکراینی برای خرید پهپاد برای ارتش اوکراین