سی خرداد را مجاهدین مشخص نکردند ـ ارتباط مستقیم

ارتباط مستقیم ـ سی خرداد را مجاهدین مشخص نکردند  ـ ۲۹خرداد۱۴۰۱

مهمانان برنامه: فروغ پاکدل ، پرویز کریمیان، بهزاد صفاری

افسانه از سوئد

 ایران به خاک سیاه نشسته امروز ما، نتیجه دیکتاتوری شاه و شیخ است که در وطن‌فروشی  و مزدوری استعمار، هیچگونه حق فعالیت به نیروی انقلابی و مردمی ندادند.
شاه با حزب رستاخیز و خمینی هم با حزب فقط حزب الله....

 

مطالب مرتبط

در هم کوبیدن سیرک مزدوران اطلاعات در سوئد ـ ارتباط مستقیم ( قسمت اول تا سوم )

۳۰خرداد، انتخاب شرف ایستادگی بر ذلت تسلیم