چرا رژیم در شرایط کنونی سراغ این ترفندها رفته ـ ارتباط مستقیم

ارتباط مستقیم ـ چرا رژیم در شرایط کنونی سراغ این ترفندها رفته  ـ ۲۹خرداد۱۴۰۱

بهزاد صفاری

در واقع رژیم تمام تلاشش را میکند که با این شعار آلترناتیو واقعی که تا بن استخوان به آزادی معتقد است و توانمندی سرنگونی رژیم را هم دارد، میخواهد با این شعارها منحرف کند.
مسئله این است که این آخوند یک وجه حیله‌گری و مکاریست....

 

مطالب مرتبط

۳۰خرداد، انتخاب شرف ایستادگی بر ذلت تسلیم

سی خرداد را مجاهدین مشخص نکردند ـ ارتباط مستقیم