عزیمت رهبری مقاومت از پاریس به جوار خاک میهن ـ طلوع ارتش آزادیبخش ملی ایران ـ قسمت اول

طلوع ارتش آزادیبخش ملی ایران ـ عزیمت رهبری مقاومت از پاریس به جوار خاک میهن ـ قسمت اول ـ ۳۱خرداد۱۴۰۱

روز هفدهم خرداد یادآور شکست توطئه‌یی است که در دهه۶۰ علیه مقاومت ایران و به‌ویژه علیه رهبر این ‌مقاومت در فرانسه طراحی و به‌مرحله‌ اجرا گذاشته شده بود. رژیم‌خمینی در آن‌زمان با بندوبست با دولت دست‌راستی فرانسه برای خودش کیسه‌ها دوخته بود و چشم‌انتظار این‌بود که با حذف رهبرمقاومت، نفس راحتی بکشد و رؤیاهای توسعه‌طلبانه‌ رژیمش را برای برپایی امپراطوری موردنظر خمینی و بلعیدن عراق‌ ، محقق کند‌.

اما مقاومت ایران‌ ، با پروازی برای صلح و آزادی، همه خواب و خیالهای خمینی و رفسنجانی را برای به‌دام‌انداختن و ازبین‌بردن رهبری این‌مقاومت در فرانسه‌ ، باطل کرد‌. در پی قریب ۱۰روز کشاکش سهمگین سیاسی و امنیتی که ممانعت دولت وقت فرانسه از عزیمت رهبرمقاومت، موجب آن‌ شده بود.

سرانجام مسعودرجوی در بعدازظهر روز ۱۷ خرداد مقارن با عیدفطر‌ ، از فرودگاه اورو در شمال پاریس‌ ، با یک‌ هواپیمای کوچک ۶ نفره در پروازی که رژیم‌خمینی لحظه‌به‌لحظه آن‌ را ردیابی می‌کرد‌ ، و خبرگزاریها بلادرنگ عبور آن‌ را از آسمان آن‌کشور گزارش می‌کردند‌ ، عازم خاک عراق گردید تا در جوار خاک میهنش مستقر شود‌. 

مطالب مرتبط

۳۰خرداد خط سرخی که صف خمینی و ضد خمینی را برای همیشه از هم جدا کرد

۳۰خرداد روزی پر امتداد