تظاهرات یاران شورشگر در ژنو، کپنهاگ و ونکوور با شعار دشمن خلق ایران، شاه و شیخ

تظاهرات یاران شورشگر ـ تاکید بر مرزبندی نه شاه و نه شیخ در ژنو، کپنهاگ و ونکوور ـ ۳۱خرداد ۱۴۰۱

فراخوان به اخراج مزدوران اطلاعات آخوندی از کشورهای اروپایی و تعطیلی لانه های جاسوسی رژیم

سرنگونی، آزادی   با مریم رجوی، میتوان و باید

تشنه به خون شیران       شاه و شیخ

باعث قتل و زندان          شاه و شیخ

دشمن خلق ایران         شاه و شیخ

خون شهیدان‌مان، رنج اسیرانمان در تو گره میخورد، رجوی قهرمان

دمکراسی، آزادی با مریم رجوی، میتوان و باید


تظاهرات یاران شورشگر در ژنو ـ کپنهاگ و ونکوورـ تأکید بر مرزبندی نه شاه و نه شیخ3

تظاهرات یاران شورشگر در ژنو ـ کپنهاگ و ونکوورـ تأکید بر مرزبندی نه شاه و نه شیخ5 

 

مطالب مرتبط

تظاهرات یاران شورشگر در اتاوا، آمستردام، تورنتو، سوئد، آرهوس و لوکزامبورگ

تظاهرات ایرانیان آزاده، تأکید بر مرزبندی نه شاه و نه شیخ ـ اخراج مزدوران اطلاعات