سالگرد جاودانگی مجاهد شهید ندا حسنی ـ آخرین مصاحبه مشعل فروزان آزادی

آخرین مصاحبه مشعل فروزان آزادی مجاهد شهید ندا حسنی  در سالگرد جاودانگی اش ـ ۱تیر۱۴۰۱ 

بله ما اعتصاب غذا کرده‌ایم، چون دولت فرانسه پناهندگان سیاسی  ایرانی را در فرانسه دستگیر کرده است. کسانی که از تحصیل‌کرده‌ترین و محترم‌ترین افراد کشور ما هستند. همه ما اینجا هستیم و تظاهراتمان را تا آزادی تمامی آنها ادامه خواهیم داد؛ چون دولت فرانسه حق ندارد آنها را بازداشت کند. آنها به‌این دلیل در فرانسه هستند که خواهان آزادی و دموکراسی هستند.

این تنها دلیلی است که آنها به‌خاطر آن کشورمان را ترک کرده‌اند. دولت فرانسه مشغول مذاکره با رژیم ایران است؛ این همان رژیمی است که بیش از ۱۲۰هزار ایرانی رو اعدام کرده است ، عموی من هم توسط این رژیم اعدام شده است . ما همه اینجا هستیم و زندگی ما برای مقاومت ایران است، چرا که این تنها مقاومتی است که میتواند آزادی و دموکراسی را به‌کشور ما باز گرداند.

عادلانه نیست که دولت فرانسه چنین کاری انجام بدهد، آنها باید باید پاسخگوی اقدامشان باشند؛ چون این عمل عادلانه نیست و دلیلی برای انجام آن ندارند. ما همین‌جا خواهیم ماند. یکی از زنان در اینجا گفت که اکنون اقدام به‌ خودسوزی خواهد کرد. یک زن این‌ را گفت، ولی همه ما میتوانیم این کار را بکنیم. چرا که تنها دلیل وجودی ما این است که اعتقاد داریم مقاومت ایران، ایران را آزاد خواهد کرد و اگر ما این دلیل رو برای برخورداری از آزادی نداشته باشیم، حتی یک ایرانی هم در جامعه آزاد نخواهد شد. چرا که چیزی که این آزادی رو محقق کند وجود نخواهد داشت.

 

مطالب مرتبط

 صدیقه مجاوری زنی که با مشعل وجود خود دل تیرگیهای را شکافت

شهادت عشق فروزان آزادی، شهید مقدس ندا حسنی