تورم رکورد زد!

روزنامه حکومتی همشهری: تورم رکورد زد: ۵۲ و نیم درصد ـ ۲تیر۱۴۰۱

روزنامة حکومتی همشهری: تورم رکورد زد: ۵۲ و نیم درصد- تخلیة ارز ۴۲۰۰ تومانی در خرداد۱۴۰۱. بدین ترتیب خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین ۵۲ و نیم درصد بیشتر از خرداد سال گذشته برای خرید سبد کالا و خدمات مصرفی هزینه کرده‌اند.

مرکز آمار رژیم: نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۲ و ۱۳دهم درصد افزایش یافته است.

روزنامة حکومتی دنیای اقتصاد: رکورد تورم ماهانه. یکی از عوامل اصلی افزایش تورم در خرداد، تغییر سیاست دولت رئیسی در مورد ارز ترجیحی است.

مطالب مرتبط

تاکید بر نیاز رژیم آخوندی به افزایش سرکوب

آخوند موسوی لارگانی در مجلس ارتجاع: تحمل مردم زیر بار تورم فزاینده تمام شده است