رشد قیمت دارو پس از حذف ارز ترجیحی

رسانه‌های حکومتی: قیمت دارو پس از حذف ارز ترجیحی ۲۵ تا ۵۳۰ درصد رشد داشت ـ ۲تیر۱۴۰۱

رسانه‌های حکومتی: قیمت دارو پس از حذف ارز ترجیحی ۲۵ تا ۵۳۰ درصد رشد داشت. این در حالیست که دولت رئیسی به‌مردم اطمینان می‌داد که دارو گران نخواهد شد.

مطالب مرتبط

تورم رکورد زد!

داروسازی ایران در بستر مرگ