آتش گرفتن آبشار مصنوعی گرگان

آبشار مصنوعی گرگان هم در آتش سوخت ـ ۲تیر۱۴۰۱

در ادامة فجایع زنجیره‌ای در ایران آخوندزده، ساعت ۲ و ۳۷دقیقة چهارشنبه اول تیر، آبشار مصنوعی گرگان در آتش سوخت و نابود شد.

مطالب مرتبط

رشد قیمت دارو پس از حذف ارز ترجیحی

بسیاری از دامداران، مرغداران و پرورش‌دهندگان ماهی با سرمایه خود به عراق مهاجرت کرده‌اند