دستفروشان بی‌پناه و ستم‌زده امروز سرکوب می‌شوند اما فردا برخواهند خاست

امروز دستفروشان بی‌پناه و ستم‌زده و محروم در زیر خط فقر و مرگ سرکوب می‌شوند اما فردا برخواهند خاست ـ ۲تیر۱۴۰۱

در شرایط اقتصادی فاجعه‌باری که حاکمیت رژیم آخوندی برای مردم ایران رقم زده است، وحوش خامنه‌ای و مأموران سرکوبگر شهرداری با همراهی مأموران سرکوبگر انتظامی، با یورش به هموطنان دست‌فروش، اقدام به تخریب بساط آنها کرده و ضررهای مادی بسیاری به آنان وارد کردند.

این مزدوران به بهانه سد معبر به هموطنان دست‌فروش یورش می‌برند و اکثراً با درخواست رشوه و پرداخت پول، نه تنها مانع امرار معاش آنان می‌شوند، بلکه اندک سرمایه زندگی آنها را نیز نابود می‌کنند.

 

مطالب مرتبط

با درود به جوانان شورشگر و مقاومت دلیرانه در برابر ماموران انتظامی

یورش وحوش خامنه ای به دستفروشان در تهران