کرمانشاه ـ بازار روز آزادی ـ پخش شعارهای سرنگونی

پخش شعارهای انقلابی ـ کرمانشاه بازار روز آزادی ـ ۲تیر۱۴۰۱

کرمانشاه - بازار روز آزادی، پنجشنبه ۲تیر ساعت۱۱۳۰:

پخش شعارهای انقلابی: وای به روزی که مسلح شویم

مرگ بر خامنه‌ای رئیسی لعنت بر خمینی

مطالب مرتبط

دستفروشان بی‌پناه و ستم‌زده امروز سرکوب می‌شوند اما فردا برخواهند خاست

کرمانشاه - پخش شعارهای انقلابی: وای به روزی که مسلح شویم، مرگ بر خامنه‌ای رئیسی لعنت بر خمینی