سخنرانی مایک پنس معاون رئیس‌جمهور سابق آمریکا در اشرف۳ حاوی چه نکات مهمی بود؟

نگاهی به سخنرانی مایک پنس معاون رئیس‌جمهور سابق آمریکا در اشرف۳ ـ قسمت اول ـ ۲تیر۱۴۰۱

گفتگو با خسرو شکراللهی

گزیده‌ای از سخنان مایک‌ پنس معاون رئیس‌جمهور آمریکا تا ۲۰۲۱ در دیدار از اشرف۳:

همهٔ کشورهای آزاد جهان باید از مردم ایران حمایت کنند و من مفتخرم که در کنار مردم ایران هستم.

رژیم ایران می‌خواهد مردم را فریب بده که گویا مردم ایران خواستار دیکتاتوری سلطنتی هستند.

به‌شما تضمین می‌دهیم که ما فریب این دروغ را نمی‌خوریم که این دیکتاتوری با یک دیکتاتوری سلطنتی عوض شود.

ده ماده‌ای خانم مریم رجوی، متضمن آزادی برای همهٔ مردم ایران است.

این جنبش بیش از هر زمان دیگری با رهبری خانم مریم رجوی قدرتمند است.

کانونهای شورشی امروز مرکز امید مردم ایران هستند.

من معتقدم که آمریکا باید رژیم ایران را منزوی کند و در کنار شما بایستد.

همهٔ کشورهای آزاد جهان باید از مردم ایران حمایت کنند و من مفتخرم که در کنار مردم ایران هستم.

ایمان داشته باشید که سرنوشت سرکوبگران حاکم در ایران نابودی است.

نگاهی به سخنرانی مایک پنس معاون رئیس‌جمهور سابق آمریکا در اشرف۳ ـ قسمت دوم

مطالب مرتبط

دیدار مایک پنس معاون سابق رئیس جمهور آمریکا از موزه شهیدان در اشرف۳

دیدار مایک پنس با خانم مریم رجوی در اشرف۳