نسق‌کشی خامنه‌ای از تلویزیون خودش! ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ نسق‌کشی خامنه‌ای از تلویزیون خودش! ـ ۶تیر۱۴۰۱

در تاریخ ۱۳ خرداد، صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه به سرقت رفت و ابهامات زیادی برانگیخت.

رژیم در یک شوی تلویزیونی می‌خواست سر و ته قضیه را هم بیاورد، اما قوز بالا قوز شد.

خامنه ای: نیروی انتظامی کشور مثلا یک تعدادی دزد را ظرف  ۴۸ ساعت بعد از دزدی دستگیر می‌کند. خوب باید تشویق بشوند. توی رسانه ملی خودمان جوری حرف زده می‌شه که به جای تشویق کانه سرزنش می‌شه

خامنه‌ای حتی تحمل یک برنامه مهندسی‌شده از تلویزیون خودش را هم ندارد.

او با این تشر زدن به صدا و سیمای خودش نمی‌خواهد دست‌های پشت پرده افشا شود.

بسیاری ابهامات در پرونده دزدی از بانک ملی هنوز باقی است و مالباختگان به اموال خود نرسیدند.

خامنه‌ای البته تلاش کرد که بادکنک اقتدار نیروی انتظامی را هم باد کند.

این موضع‌گیری می‌تواند نشانه‌ای باشد که دزدهای اصلی از پشتیبانی رأس حاکمیت برخوردارند.

آیا سراسیمگی خامنه‌ای در موضوع سرقت بانک ملی، نشان از در هم‌ریختگی درون رژیم نیست؟

مطالب مرتبط

کودکان کار در ایران و ادعاهای حاکمیت ـ قضاوت با شما

حمله خامنه‌ای به رئیس رادیو تلویزیون حکومتی و غلط‌کردم‌گویی جبلی