دشمن آماده است ضربات مهلک را وارد بکند ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ دشمن آماده است ضربات مهلک را وارد بکند ـ ۷تیر۱۴۰۱

رئیسی جلاد ـ ۶تیر ۱۴۰۱:

همواره جریان نفاق به پشتیبانی نظام سلطه سعی کرده که شیطنت خودش را ادامه بدهد

وقتی می‌گوید همواره به شیطنت ادامه می‌دهند یعنی چی؟

رئیسی جلاد ـ ۶تیر ۱۴۰۱:

هر شیطنتی و فتنه‌ای که در این ۴۰ساله در کشور می‌بینید جای پای نفاق را می‌بینید

تلویزیون حکومتی ـ‌۴تیر:

گروه سازماندهی شده و خائن مجاهدین خلق، اسلحه به روی مردم گشودند

الان هم هنوز دارند برای دشمنان ما کار می‌کنند

راستی! چه کسانی دشمنان نظام و رئیسی هستند؟

مطالب مرتبط

نسق‌کشی خامنه‌ای از تلویزیون خودش! ـ قضاوت با شما

دشمن ۴۰ساله نظام از زبان جلاد!

 

لطفا به اشتراک بگذارید: