خبرتوخبر ـ بن‌بست عظما در سراشیب سقوط ـ پیک شادی

 پیک شادی ـ خبرتوخبر ـ بن‌بست عظما در سراشیب سقوط ـ ۹تیر۱۴۰۱

این هفته خبرتو خبر خبر داره براتون از عظمایی که توی بن‌بست گیر کرده و از برنامه‌ریزیهای دشمنان حسابی درب و داغونه

خامنه‌ای: چه کار کنند  که مردم عقیده‌شان این بشه که آینده‌ای ندارند آینده بن‌بسته تو کوچه بن‌بست قرار داره

 

مطالب مرتبط  

خبر تو خبر ـ دست و پا زدن آخوندها برای حفظ نظام پا به گورشان

خبر تو خبر ـ نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ دزدی از سفره مردم و دم از عدالت زدن رئیسی