تهران، تبریز، اهواز، گتوند ـ اعتراضات اقشار به جان آمده از ستم و چپاول آخوندی

اعتراضات اقشار به جان آمده از ستم و چپاول آخوندی در شهرهای تهران، تبریز، اهواز، گتوند

ـ ۹ تیر۱۴۰۱

تهران-تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کریپتولند

تهران- تجمع اعتراضی کارکنان وزارات نفت

اهواز ـ تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان کرمی

تبریز- اعتصاب کسبه مجتمع تجاری پالادیوم

گتوند ـ تجمع اعتراضی کشاورزان

 

مطالب مرتبط

اعتراضات بازنشستگان و کسبه و بازاریان و دیگر اقشار مردم ایران با شعار مرگ بر رئیسی ـ پیام مریم رجوی

تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز با شعار «رئیسی دروغگو! حاصل وعده هات کو!»

 

لطفا به اشتراک بگذارید: