وحید جلال زاده ـ در دو موضوع با آمریکا به نتیجه نرسیدیم

رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع: در دو موضوع با آمریکا به نتیجه نرسیدیم ـ ۱۰تیر۱۴۰۱

وحید جلال زاده رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع: در دو موضوع با آمریکا به نتیجه نرسیدیم؛ انتفاع اقتصادی یکی از آنهاست و آمریکا حاضر نیست تا پایان دوران بایدن هم به نظام ضمانت بدهد. موضوع پادمان، تضمین‌های ما از آمریکا و لیست قرمز از موارد اختلافی دیگر ما با آمریکاست.

مطالب مرتبط

پاسدار اسلامی ـ یک اقدام نپخته یک دستگاه موجب شد یک بهانه فراگیر کشور را تحت تاثیر قرار دهد

زوزه‌های رئیس کمیسیون امنیت ملی رژیم از دیدار مایک پنس از اشرف ۳ و پیروزیهای شگرف مجاهدین