تظاهرات یاران شورشگر علیه لایحه شرم‌آور انتقال تروریستها در اسلو، آتلانتا، لندن، یوتوبوری، مونیخ

تظاهرات یاران شورشگر علیه لایحه شرم‌آور انتقال تروریستها در اسلو، آتلانتا، لندن، یوتوبوری، مونیخ ـ ۱۲تیر۱۴۰۱

همبستگی در کارزار جهانی علیه معامله ننگین و لایحه شرم‌آور برای آزاد کردن دیپلومات‌تروریست رژیم در بلژیک.  

تظاهرات یاران شورشگر علیه لایحه شرم آور انتقال تروریستها به رژیم آخوندی:

 اسلو ۱۱ تیر۱۴۰۱

 آتلانتا ۱۱ تیر۱۴۰۱

لندن ۱۱ تیر۱۴۰۱

یوتوبوری ۱۱ تیر۱۴۰۱

 مونیخ ۱۱ تیر۱۴۰۱

 

مطالب مرتبط

تظاهرات یاران شورشگر در مالمو و آرهوس علیه لایحه شرم‌آور انتقال تروریستها به رژیم آخوندی

تظاهرات ایرانیان ازاده در دانمارک و سوئد علیه معامله ننگین و لایحه شرم‌آور آزاد کردن دیپلمات‌تروریست رژیم