تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری و لشکری در کرمانشاه، بندرعباس، اردبیل و درود

جمعی از بازنشستگان کشوری و لشکری در کرمانشاه، بندرعباس، اردبیل و درود تجمع اعتراضی برگزار کردند ـ ۱۴تیر۱۴۰

امروز سه‌شنبه ۱۴تیر، بازنشستگان در ادامه تظاهرات روزهای قبل خود امروز هم در یک حرکت اعتراضی جهت احقاق خواسته‌هایشان در شهرهای تهران، کرمانشاه، اردبیل ، بندر عباس، و... تجمع اعتراضی و تظاهرات برپا کردند.

این بازنشستگان تأمین اجتماعی اعتراضشان را نسبت به مصوبه روز ۱۵خرداد مبنی بر افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر ابراز داشتند.

در گرمای طاقت فرسای تابستان بازنشستگان شعر میدهند : 
رئیسی دروغگو حاصل وعده‌هات کو
دولت مردم فریب استعفا استعفا
تا حق خود نگیریم هر روز همین بساطه

عزا عزاست امروز حقوق بازنشسته زیر عباست امروز 
 ...شش کلاس بی سواد گندزدی به اقتصاد
رئیسی حیا کن مملکت رو رها کن 

مطالب مرتبط

تبریزـ شوشترـ دورود تجمعهای اعتراضی مردم به ستوه آمده از ستم و چپاول آخوندی

تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در تهران، کرمانشاه، اردبیل، بندر عباس، با شعار «رئیسی دروغگو حاصل وعده‌هات کو؟»