قرارداد سیاسی دولت بلژیک و رژیم ولایت فقیه ـ کارزار جهانی در اعتراض به معامله ننگین رژیم آخوندی با دولت بلژیک

کارزار جهانی در اعتراض به معامله ننگین رژیم آخوندی با دولت بلژیک ـ قرارداد سیاسی دولت بلژیک و رژیم ولایت فقیه ـ ۱۴تیر۱۴۰۱

گفتگو با زینت میرهاشمی سردبیر نشریه نبرد خلق و عضو شورای ملی مقاومت ایران

در ۲۰اسفند ۱۴۰۰ به‌صورت چراغ خاموش و خزنده توافقی بین فاشیسم دینی و دولت بلژیک به امضا رسید که بر اساس آن، محکومان دادگاههای دو طرف می‌توانند دوران محکومیت خود را در کشور مبدأ سپری کنند. این توافق از آنجا که استانداردهای حقوق‌بشری، نیز قواعد معمول سیاست و پرنسیب‌های عدالت‌جویانه را در هم نوردیده بود تا پیش از تاریخ ۱۰تیر ۱۴۰۱ علنی نشد. دولت بلژیک آن را به مجلس آورد و به یک فوریت به تصویب رساند تا با رأی‌گیری در مجلس به قانون تبدیل شود.

این توافق با هر تفسیر و توجیه یا بزک و ایز گم کردن، هدفی جز این ندارد که دیپلمات تروریست بمب‌گذار رژیم، اسدالله سدی و مزدوران نفوذی او را به آغوش نظام ولایت فقیه برگرداند. او از طرف خامنه‌ای و شورای عالی امنیت رژیم مأمور شده بود با به‌کارگیری یک سلول خفتهٔ تروریستی بمبی را در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در تیر ۱۳۹۷ منفجر نماید. این بمب قبل از انفجار کشف شد و عوامل بمب‌گذار راهی زندان شدند.

مطالب مرتبط

چرا کمیسیون خارجی پارلمان بلژیک نتوانست در مذاکرات خود به نتیجه برسد؟

یک معاملهٔ ننگین و کارزار مقابله با آن