فعالیت‌های اشرف‌نشانها در نروژ ـ کارزار جهانی در اعتراض به معامله ننگین رژیم آخوندی با دولت بلژیک

کارزار جهانی در اعتراض به معامله ننگین رژیم آخوندی با دولت بلژیک ـ فعالیت‌های اشرف‌نشانها در نروژ ـ ۱۴تیر۱۴۰۱

گفتگو با زهرا اصل روستا

اشرف‌نشانان این یاران دیرین مقاومت، مانند همیشه هوشیار و حاضر به جنگ این زنگ‌ها را به صدا درآوردند. آنها کارزاری جهانی را آغاز کرده‌اند که روزبه‌روز و ساعت به ساعت در حال گسترده‌شدن و کسب حمایت است. در اثر ایستادگی آنها تاکنون کمیته‌های بسیاری به این کارزار پیوسته‌اند.

از جمله کمیته نمایندگان پارلمان و شهرداران بلژیک برای یک ایران دمکراتیک، کمیته استرالیایی حامیان دمکراسی در ایران، کمیته سوئیس برای دمکراسی و جدایی دین از دولت در ایران، فدراسیون حقوق‌بشر ایتالیا، کمیته پارلمانترهای ایتالیایی برای ایران آزاد، کمیته فرانسوی برای یک ایران دمکراتیک، کمیته پارلمانی بریتانیا برای آزادی ایران، کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد، کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت، دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا.

مطالب مرتبط

فعالیت اشرف‌نشانها در بلژیک ـ کارزار جهانی در اعتراض به معامله ننگین رژیم آخوندی با دولت بلژیک

لاپست بلژیک: لایحه انتقال اسدی تروریست به ایران با مخالفت اپوزیسیون ایران روبه‌رو شده است