قدردانی خانم رجوی از هموطنان و پارلمانترها و حقوقدانان و شخصیتهای سیاسی با تاکید بر ادامه کارزار جهانی

قدردانی خانم رجوی از هموطنان و پارلمانترها و حقوقدانان و شخصیت‌های سیاسی ـ ۱۴تیر۱۴۰۱

خانم مریم رجوی از همه هموطنان و پارلمانترها و حقوقدانان و شخصیت‌های سیاسی در کارزار جهانی علیه معاملهٔ ننگین با فاشیسم دینی حاکم بر ایران برای آزادی دیپلمات تروریست بمب‌گذار قدردانی کرد. او به‌طور خاص از پارلمانترها و حقوقدانان و تظاهر کنندگان در بلژیک و ایستادگی آنها در برابر قربانی کردن عدالت و دموکراسی و حقوق‌بشر، سپاسگزاری نمود و گفت آنان به راستی تا همین نقطه بسیاری حقایق را برملا کردند و حراج ارزش‌ها و حکومت قانون را رسوا و محکوم کردند.

خانم رجوی کارزار جهانی و تظاهرات و اعتراضهای هموطنان در بلژیک، اتریش، فرانسه، سوئد، آمریکا، آلمان، نروژ، ایتالیا، کانادا، هلند، دانمارک، انگلستان، استرالیا، رومانی و لوکزامبورگ را ستود و آنها را عامل تعیین‌کننده روشنگری و برانگیختن افکار عمومی علیه زد و بند دانست و بر ضرورت ادامهٔ آنها تأکید کرد.

خانم رجوی برای اطلاع هموطنان افزود: مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران با مشورت حقوقدانان و پارلمانترها در کشورهای مختلف به‌ویژه بلژیک، راهها و شقوق گوناگون سیاسی و قانونی برای جلوگیری از در بردن دیپلمات تروریست رژیم را بررسی کرده و از هر آنچه در توان دارند فروگذار نخواهند کرد. در صورت لزوم مراجعه به دادگاه قانون اساسی بلژیک و دادگاه حقوق‌بشر اروپا در دستور کار قرار می‌گیرد تا هم‌چنانکه حقوقدانان به نخست‌وزیر بلژیک نوشته‌اند از «به سخره گرفتن حاکمیت قانون و مصونیت رژیم ایران و مقامات آن‌که درگیر تروریسم و جنایات علیه بشریت هستند»، جلوگیری شود.

خانم رجوی خواستار حمایت هر چه بیشتر هموطنان و پشتیبانان مقاومت ایران برای ممانعت از تصویب معاملهٔ شرم‌آور با فاشیسم دینی در پارلمان بلژیک شد.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۴ تیر ۱۴۰۱

 

مطالب مرتبط 

نامه خانم ریتا زوسموت ـ کارزار جهانی علیه معامله شرم‌آور با رژیم ایران

قدردانی خانم رجوی از هموطنان و پارلمانترها و حقوقدانان و شخصیت‌های سیاسی با تأکید بر ادامه کارزار جهانی