تجمع و تظاهرات بازنشستگان لشکری و کشوری ـ کرمانشاه ـ بندرعباس ـ اردبیل ـ دورود ـ خرم آباد

تجمع و تظاهرات بازنشستگان لشکری و کشوری کرمانشاه-بندرعباس-اردبیل-دورود ـ سه‌شنبه ۱۴تیر ۱۴۰۱

کرمانشاه-۱۴تیر ۱۴۰۱

شعار: قالیباف دروغگو شعار تو خالیه - رئیس مجلسی و یخچال ما خالیه - تهدید و حبس زندان دیگر اثر ندارد

هم مجلس هم دولت دروغ می گن به ملت - میرکاظمی حیا کن صندلی تون رها کن -بازنشستهبه‌پاخیز برای رفع تبعیض

دورود-۱۴تیر ۱۴۰۱

مصوبه شورا اجرا باید گردد

اردبیل-۱۴تیر ۱۴۰۱

بندرعباس-۱۴تیر ۱۴۰۱

بندرعباس-ایلام-رضوانشهر-کرج –خرم‌آبادحرکتهای اعتراضی علیه غارت و چپاول رژیم آخوندی

ایلام- تجمع اعتراضی کارکنان مخابرات ۱۴تیر ۱۴۰۱

بندرعباس-تجمع اعتراضی رانندگان مینی‌بوس 13تیر۱۴۰۱

احسنت بچه‌هاواقعا آفرین آفرین بلند شوید برویم

رضوانشهر- تجمع اعتراضی کارگران سدشفارود ۱۴تیر ۱۴۰۱

کرج- تجمع اعتراضی مالکین ویلاها در هشتگرد ۱۴تیر۱۴۰۱

مطالب مرتبط

تجمع و تظاهرات بازنشستگان لشکری و کشوری ـ کرمانشاه ـ بندرعباس ـ اردبیل ـ دورود ـ خرم آباد

تجمع اعتراضی و تظاهرات بازنشستگان در اهواز، کرمانشاه، اصفهان، کرمان، درود، شوش و شوشتر