تلویزیون الحدث ـ کنت لوئیس گفت حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه سوئد پیامدهای خطرناکی برای رئیسی دارد

گزارش تلویزیون الحدث در مصاحبه با کنت لوئیس وکیل مجاهدین ـ ۲۵تیر۱۴۰۱  

کنت لوئیس وکیل مجاهدین در مصاحبه با تلویزیون الحدث در پاسخ به سؤالی در مورد تأثیر حکم حبس ابد برای حمید نوری بر روی ابراهیم رئیسی گفت: اگر رئیسی به کشورهای غربی سفر کند می‌توان علیه او شکایت کرد.

او قصد داشت سال گذشته برای شرکت در کنفرانس آب و هوا به اسکاتلند برود اما در لحظات آخر به‌دلیل اعتراضاتی که از سوی برخی شاکیان انگلیسی انجام شد از این سفر اجتناب کرد. آنها می‌گفتند ابراهیم رئیسی در قتل‌عام سال۶۷ شرکت داشته است. پس این حکم پیامدهای خطرناکی برای ابراهیم رئیسی به‌دنبال خواهد داشت. این موضوع مربوط به همه کشورهایی که رئیسی به آنجا سفرکند.

کنت لوئیس هم‌چنین به الحدث گفت: سرکردگان دیگری هم که در این قتل‌عام دست داشتند، اگر به کشورهای غربی سفر کنند امکان محاکمه‌شان وجود دارد.

 

مطالب مرتبط 

گزیده ای از اظهارات کنت لوئیس وکیل شاکیان مجاهد در محاکمه حمید نوری ـ قسمت سوم

محاکمه حمید نوری، از عاملان کشتار ۳۰ هزار زندانی سیاسی از اعضای سازمان مجاهدین و مبارزین ایران در سوئد