تهران ـ میدان شریفی ـ پخش شعارهای سرنگونی ـ دمکراسی آزادی با مریم رجوی

تهران ـ میدان شریفی ـ پنجشنبه ۳۰ تیر۱۴۰۱- ساعت ۲۰  پخش شعارهای شعارهای سرنگونی ـ ۳۱تیر۱۴۰۱

دموکراسی آزادی با مریم رجوی

رهبر نسل فدا رجوی قهرمان

ایرانی بیداره از شاه و شیخ بیزاره

وای به روزی که مسلح شویم

حکومت آخوندی سرنگون سرنگون

مرگ بر خامنه‌ای رئیسی لعنت بر خمینی

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

 

مطالب مرتبط 

کرج ـ بلوار کشاورز، پارک ماهدشت ـ پخش شعار نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه

پخش شعارهای دموکراسی آزادی با مریم رجوی و وای به روزی که مسلح شویم در تهران و ارومیه

لطفا به اشتراک بگذارید: